Reglement en protocollen

Onderstaande documenten zijn te downloaden door er op te klikken.
MfN Reglement
Gedragsregels voor de MfN Register Mediator
De MfN heeft een meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze richtlijn geldt voor MfN-registermediators, met uitzondering van mediator-advocaten en mediator-notarissen. Voor deze beroepsgroepen gelden de eigen beroepsregels. De inhoud van het meldprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld is overgenomen van de mfam, de Nederlandse vereniging van familiemediators: Meldprotocol kindermishandeling en huishoudelijk geweld.
Mediationclausule voor bedrijven
Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden van hun bedrijf. Daarmee verplichten zij zich eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract. Bedrijven kunnen het MfN-model Mediationclausule opnemen in hun contracten of algemene voorwaarden: Mediationclausule bedrijven.