Tarieven

Gratis rechtshulp
Is er als particulier een laag inkomen en/of weinig vermogen dan kan men in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.
Op dit moment doe ik een aanvraag om ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand te mogen werken. Zodra dit het geval is, meld ik het hier.
Mediation
Ik werk als MfN register mediator op basis van een vast uurtarief van 115 euro excl. BTW. Een aangepast tarief is in bijzondere situaties bespreekbaar. Ik vermeld dit uurtarief in de mediationovereenkomst die aan het begin van de mediation wordt opgesteld. Om misverstanden te voorkomen, is het goed dat we nagaan welke werkzaamheden van de mediator onder het uurtarief vallen.
Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Maar andere afspraken maken over de kostenverdeling is ook mogelijk. Dat wordt dan vastgelegd in de mediationovereenkomst.
Juridische dienstverlening
Juridische dienstverlening vindt plaats op basis van een uurtarief. Een offerte wordt op maat gemaakt. De tarieven die ik hanteer zijn een stuk lager dan die van de reguliere advocatenkantoren, door goede samenwerkingsafspraken.
Vraag vrijblijvend en kosteloos een eerste adviesgesprek bij me aan.