Overige diensten

Naast de familiezaken (echtscheiding en overige familiezaken) en arbeidszaken, verleen ik nog enkele andere diensten, die veel te maken hebben met deze twee.
Het gaat dan om de check-up, waarbij we opnieuw naar jullie afspraken gaan kijken, om te zien of ze allemaal nog steeds van toepassing zijn. 
Daarnaast is er de second opinion, waar ik met je meekijk naar reeds gemaakte afspraken die door een andere mediator, adviseur of advocaat zijn gemaakt.
En als laatste conflictcoaching; waarbij ik een van de partijen kan helpen om de andere wat verder te krijgen in het proces, of een bestaande situatie wat kan verzachten.