Echtscheiding

Mediation bij een echtscheiding wordt steeds vaker toegepast. En dat is een logische ontwikkeling. Omdat in conflicten beide partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar staan is er weinig ruimte voor onderhandeling tussen beiden, iets waar een mediator (als objectieve buitenstaander) snel verandering in kan brengen. Mediation bij een echtscheiding houdt in dat de beide partners zelf hun meningsverschillen oplossen onder leiding van een objectieve mediator die weet wat juridisch en financieel, maar ook emotioneel, haalbaar en wenselijk is. Mediation is sneller en goedkoper dan het inhuren van twee advocaten en beide partijen staan achter de beslissingen die (door henzelf) zijn genomen. En doordat de beslissingen zelf worden genomen is de verstandhouding tussen de beide partijen na afloop veel beter dan wanneer een rechtbank een uitspraak doet.
Het proces:
Kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek ga ik nader in op jullie situatie. Wat zijn de belangrijkste emoties die spelen en waar lopen jullie tegenaan? We bespreken wat jullie willen voor de toekomst, als individu én als ouder. Komen jullie er samen niet uit? Jullie krijgen allebei de kans om je wensen en eisen bespreekbaar te maken, onder mijn deskundige begeleiding. Hierbij ben ik uiteraard geheel onpartijdig. Is er een klik, dan kunnen we vervolgafspraken gaan inplannen.

Afspraken maken en vastleggen
Samen stellen we een scheiding stappenplan op. We kijken wat er voor jullie van toepassing is om te regelen en of er urgente zaken zijn, die voorrang moeten krijgen. Vervolgens maken jullie tijdens verschillende bijeenkomsten samen afspraken over de woning, de verdeling van de zorgtaken van jullie kinderen en uiteraard de financiële afwikkeling (alimentatie, pensioen, eventuele schulden en de verdeling van jullie spullen). Bij al deze stappen zal ik jullie neutraal adviseren en begeleiden. Mijn doel is om jullie te helpen om evenwichtig met elkaar om te gaan, en hierbij de belangen van jullie kinderen niet uit het oog te verliezen.
Het belang van een deskundige mediator
Door gebruik te maken van een deskundige mediator, verbetert jullie onderlinge communicatie vaak aanzienlijk, en ontstaat er ook meer begrip voor elkaar. Ook alle onderliggende emoties komen tijdens de gesprekken aan bod, en zo wordt vaak de angel uit jullie conflict gehaald. Dat kan een hoop ruzie en ellende schelen, ook voor jullie kinderen. Jullie bespreken zelf hoe jullie je relatie als ouder willen voortzetten. Dat betekent dat gemaakte afspraken in de regel ook beter worden nagekomen. Jullie staan namelijk allebei voor de volle 100% achter deze afspraken en kunnen daardoor veel duidelijkheid bieden aan de kinderen. De kinderen houden ondanks de scheiding, beide ouders!
Zelf beslissen
Een mediator is geheel onpartijdig en maakt dus geen beslissingen voor jullie. Jullie bepalen dus zelf wat er in de overeenkomsten komt te staan. Dit biedt meer ruimte voor flexibiliteit en creativiteit. Eigenlijk is het vastleggen van de afspraken een formaliteit. Het belangrijkste is dat jullie overeenstemming bereiken over de zaken die er voor jullie werkelijk toe doen.

Deskundig advies
Ik adviseer jullie over alle praktische zaken die jullie moeten regelen in jullie specifieke situatie. Als je vragen hebt over je rechten en plichten bijvoorbeeld, of hoe dat moet met de financiën, woning en we leggen alles vast in een scheiding stappenplan.
Gemiddeld zijn er vijf bijeenkomsten nodig om alles met elkaar af te stemmen. Ook als jullie verstandhouding erg slecht is (of als er al een voorlopige voorziening is aangevraagd) lukt het meestal om in vijf tot zeven keer tot goede afspraken te komen. Uiteindelijk leggen we deze vast in een echtscheidingsovereenkomst. Deze overeenkomst (of convenant) kan desgewenst door een vaste advocaat waarmee ik samenwerk, worden ingediend bij de rechtbank. Uiteraard staat het jullie ook vrij zelf een advocaat te kiezen. In het eerste geval kun je gebruik maken van een all-in tarief.
Een goede nieuwe start
Jullie blijven samen ouders en dus is het altijd verstandig om de scheiding te laten begeleiden door een deskundige en onpartijdige mediator. Laat de scheiding op deze manier ook een goede nieuwe start zijn, voor jullie als ouders én voor jullie kinderen.

Kennismakingsgesprek
Wil je graag mijn hulp als mediator inroepen? Maak dan nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.