Familiezaken (echtscheiding)

De meeste mediations gaan over families!
Vandaar dat de meeste mediations op familiegebied plaatsvinden: samen met de ander – of anderen – aan tafel gaan zitten en met hulp van een neutrale mediator zaken uitpraten en samen naar oplossingen zoeken die een toekomst mogelijk maken. Het beste is dat te herkennen in een echtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn, en waar men ook na de scheiding een groot gezamenlijk belang heeft in het welzijn van de kinderen met wie beide partners bloedbanden hebben. Dat vraagt om een proces waarin de partnerrelatie wordt afgesloten, maar waar die andere relatie – van collega-ouders – tot de dood blijft bestaan in de gezamenlijke liefde voor de kinderen.
Het kan ook zijn dat relaties op scherp komen te staan na bijvoorbeeld het overlijden van ouders, waarbij tijdens het proces van de verdeling van de erfenis oud zeer boven komt. Of daar waar gezinnen samengevoegd worden in het bouwen van nieuwe relaties na een scheiding. Het is dan soms (te) moeilijk om met wederzijds respect de tradities en gewoontes uit de oude systemen een plek te geven in de nieuwe familieverbanden. Hoe krijg je het voor elkaar om loyaal te blijven met zoveel verschillende belangen? Ook dan kan het prettig zijn om een neutrale derde te vragen te mediaten om niet te eindigen in een machtsstrijd en een nieuwe scheiding. Zestig procent van de tweede en volgende relaties loopt vast omdat het teveel aanpassing vraagt of er weinig tijd is voor elkaar, of de oude partnerrelaties niet goed zijn afgesloten, of omdat de afspraken tussen al die betrokken ouders niet te verenigen lijken.
Zie voor verdere uitleg:
Echtscheiding
Overige familiezaken